Non European units

Non CE compliant products


DeWalt er produsent av høykvalitets elektriske verktøy og tilbehør. Våre produkter markedsføres på verdensbasis i over 100 land.

Hvert produkt er underlagt ulike lovmessige krav avhengig av hvor det markedsføres. I Europa har Europaparlamentet definert lovgivning i form av direktiver som elektriske verktøy, tilbehør og ekstrautstyr må oppfylle, før produktene kan markedsføres som CE-godkjente på det europeiske markedet.

I tillegg til det må visse produkter ha et sertifikat som viser CE-typegodkjenning, utstedt av en kvalifisert testorganisasjon (Notified body) før de kan legges ut for salg. Dersom produktet ikke er spesielt rettet mot Europa, kan sertifikatet mangle og produktet er dermed ikke godkjent. Vi legger spesielt vekt på at alle produkter fra DeWalt skal ha de nødvendige sikkerhetsstandardene.

Alle produkter som selges i Europa av DeWalt er CE-typegodkjent. DeWalt Europe er juridisk ansvarlig for at alle produktene som vi ønsker solgt i Europa oppfyller alle juridiske krav for å være CE-merket.

Det er kjent at produkter som selges på andre markeder, som USA eller Asia, importeres til europeiske land av brukere eller tredjeparter. Selv om basisproduktet kan se likt ut med det som selges i Europa, kan det være at designet av produktet og/eller noen av komponentene ikke er CE-merket.

I tillegg gir DeWalt en velorganisert brukerstøtte i form av garantier (som inkluderer reparasjon og service). Slike garantier er spesifikke for et land eller et område (f.eks. EU eller USA).

Dersom en europeisk bruker kjøper et produkt utenfor Europa, og ønsker service for det produktet i Europa, bør brukeren kontakte den opprinnelige selgeren av produktet. Dersom produktet er kjøpt over Internet, er enten selgeren eller importøren juridisk ansvarlig, inklusive å måtte oppfylle sikkerhetskrav og andre lokale krav.

Dersom dette ikke er tilfredsstillende bør brukeren kontakte DeWalt serviceavdeling i sitt eget land, som kanskje kan tilby alternativ begrenset service/støtte under visse forhold.

Brukere bør advares om at dersom de kontakter DeWalt direkte i det landet verktøyet kommer fra, så kan ikke DeWalt gi service/støtte utenfor dette landet av samme grunner som nevnt ovenfor.